Loading...

sở nhà đất hà nội

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê của người sử dụng đất. Theo đó, trường hợp người sử dụng đất chây ỳ, chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất, TP sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải xây dựng kế hoạch triển khai việc hoàn thiện hồ sơ về đất đối với các điểm đất thuê chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã và Cục Thuế TP để phối hợp triển khai thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ kiểm tra các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, có dấu hiệu sai phạm để kiến nghị UBND TP xem xét xử lý, thu hồi đất theo quy định.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top